FREE TESDA Food Processing NCII in Online Program

Isa sa mga libreng TESDA Online Course ang Food Processing NCII. Makakatulong ang course na ito para sa pang araw-araw nating gawain sa bahay at pwedeng magamit sa negosyo at trabaho.

Sa panahon ngayon, uso na ang pagbebenta online ng kung ano-anong products lalo na ang mga pagkain. Kung mahilig kang magluto, malaking bagay ang TESDA Food Processing course sayo dahil matututunan mo dito ang pagpreserve at pagproseso ng mga pagkain.

Narito ang mga maaari mong matutunan sa TESDA Online Program: Food Processing NCII:

  1. Introduction to Food Processing – Malalaman mo dito ang mga maaring opportunity o negosyo para sa food processing at mga responsibilidad sa pag-handle ng mga pagkain.
  2. Processing Food by Salting, Curing, and Smoking – Ituturo din dito kung paano ang tamang pag-process, pagbalot at pagtatago ng pagkain upang makagawa ng salted, cured, and smoked products.
  3. Processing Food by Fermentation and Pickling – Malalaman mo dito kung paano ginagawa at wines, vinegar at yogurt sa pamamagitan ng fermentation. Ituturo din kung paano gumawa ng pickles gamit ang vinegar at sugar solution.
  4. Processing Food by Sugar Concentration – Malalaman mo kung paano gumawa ng jellies, jams, marmalades, and preserves. Ituturo din kung paano i-package ang mga sugar-concentrated products na ito bago ibenta.
  5. Processing Food by Drying and Dehydration – Malalaman mo ding kung paano gumawa at mag-presserve ng mga dried and dehydration products.
  6. Processing Food by Thermal Application – Ituturo naman dito ang equipment na gagamitin sa thermal application upang makagawa ng food products sa pamamagitan ng pasteurization and pressurization.

Madali lang ang mag-enroll sa TESDA Online Program Course na ito, at pwede ka pang makakuha ng certificate kapag natapos mo ang course na ito. Basahin ang link na ito para malaman kung Paano Mag-enroll sa TESDA Online Program?

View Comments (10)

Related Post

This website uses cookies.